WETTELIJKE VERMELDINGEN

Betrokkenen bij de realisatie en vervolg van de website van yournature.be zijn:

Eigenaar: Péronnes Invest-SA-Place Bara, 19- 7640 Antoing (België) – TVA BE 0546.738.124
Ontwerper: BanditoStudio
Redacteur: Clémence Rousseau Dumarcet
Redacteur is een fysiek of natuurlijk persoon
Webmaster: Péronnes Invest
Host: nog te bepalen

Algemene voorwaarden van de website en diensten
Het gebruik van de Your Nature website gaat samen met de hierbij genoemde regels en voorwaarden. Deze regels en voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangepast wegens omstandigheden. De bezoekers van www.Yournature.be zijn van harte welkom om de website te bezoeken en regelmatig de algemene voorwaarden te lezen.

Deze website is altijd toegankelijk voor bezoekers. Mocht de website niet toegankelijk zijn vanwege technische redenen, zal voorafgaand een waarschuwing worden verstuurd.

Your Nature wordt vaak bijgewerkt door…? De inhoud van deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd; Als gevolg wordt de bezoeker gevraagd om deze pagina regelmatig te controleren.

Beschrijving van de diensten
Het doel van de website van Your Nature is om informatie over de diensten en activiteiten te verstrekken.

Péronnes Invest verstrekt de informatie op www.yournature.be zo nauwkeurig mogelijk. Echter, Péronnes Invest is niet verantwoordelijk voor incorrectheden en vertragingen van derden.

Alle informatie op de website zijn indicatief en kunnen veranderen. Deze informatie is altijd onder voorbehoud wanneer deze online is gepubliceerd.

Contractuele beperking

De website maakt gebruik van Java-technologie.

Péronnes Invest wijst alle verantwoordelijkheid voor schade aan de website bij gebruik. De gebruiker stemt er mee in om een recente computer te gebruiken, zonder virus en met de laatste updates.

Intellectueel eigendom & herpublicatie

Péronnes Invest is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten van alle toegankelijke onderdelen op de website zoals: teksten, foto’s, logo’s, iconen, geluid en software.

Elke reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, los of geïntegreerd in andere elementen, mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Péronnes Invest.

Elke exploitatie, geheel of gedeeltelijk, van de website en elke vorm van reproductie zal worden aangeklaagd volgens de ‘Code de la Intellectuele Eigendom’.

Beperkte Verantwoordelijkheid
Péronnes Invest is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van een virus van een derde partij, die het IT-systeem infecteert na uw verbinding met de website, gebruik van de website of zoals eerder vermeldt bij punt 4.

Péronnes Invest kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals een verlies op de markt of van een kans) na deelname via de website van Your Nature.

Beheer persoonlijke gegevens
Wanneer u www.yournature.be kunnen de volgende gegevens worden verzameld: URL koppelingen waarbij de gebruiker verbonden is met www.yournature.be, internet provider van de gebruiker en het IP adres.

Péronnes Invest verzamelt alleen persoonlijke gegevens als noodzaak voor door Your Nature voorgestelde diensten. Als gebruiker verstrekt u zelf deze informatie.

In overeenstemming met wettelijke bepalingen, heeft elke gebruiker het recht om te beschikken over toegang, wijzigingen en verwijderen van de persoonlijke gegevens die zijn verzameld middels een handgeschreven en ondertekend schriftelijke verklaring, met een kopie van het paspoort, handtekening en adresgegevens.

Er zal geen persoonlijke informatie van de gebruiker van Your Nature worden gepubliceerd, gedeeld, of worden verkocht of gegeven aan derden voor een ander middel. Alleen de veronderstelling van de inkoop van Péronnes Invest en haar rechten zou de overdracht van de bovengenoemde informatie van de mogelijke koper zou worden gehouden door dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens over de gebruiker van de www.yournature.be toe te staan.

Hyperlinks en cookies
www.yournature.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet in samenwerking met Péronnes Invest. Echter, Péronnes Invest heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de bezochte websites te controleren en neemt geen enkele verantwoordelijkheid in dit feit.

Bezoekers van de website www.yournature.be worden geïnformeerd dat de cookies tijdelijk worden opgeslagen op de harde schijf van hun computer om de website navigatie te vergemakkelijken. Een cookie is een klein bestand dat wordt gebruikt om de informatie met betrekking tot de navigatie op de website op te slaan en te sturen. Zo wordt er een analyse gemaakt over het bezoek van de website.

Het blokkeren van de cookies heeft als gevolg dat bepaalde diensten niet beschikbaar zijn. Als bezoeker bent u vrij om deze cookies te weigeren zoals in uw browser wordt vermeld. Kijk voor meer informatie op www.cnil.fr/english

Door cookies te blokkeren zullen een aantal diensten niet meer beschikbaar zijn. Ga hiervoor in Internet Explorer: klik op Tool en dan op Internet Opties. Klik vervolgens op Confidential en kies alles cookies blokkeren en tot slot voor OK.

Voor Firefox geldt: aan de bovenkant van het scherm van uw browser klikt u op firefox, ga dan naar opties. Klik vervolgens op Privé-instellingen en dan ‘gesprek regels’. Vink vervolgens de cookies uit en sla de wijziging op.

Bij Safari doorloopt u de volgende stappen: ga naar het menu en selecteer ‘instelling’. Klik vervolgens bij geavanceerd op ‘vertrouwelijkheid/discretie’. Vervolgens kunt u de cookies blokkeren.

Voor Chrome: klik rechts boven op het menu. Vervolgens gaat u naar de instellingen. Klik op het scherm ‘geavanceerde instelling’. Klik op voorkeur bij discretie om te cookies te blokkeren.

Toepasselijk recht en juridische attributie
Elk geschil inzake het gebruik van www.yournature.be is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De exclusieve plaats van de jurisdictie is Doornik