Investeren in een eco-resort. Beleggen in een verhuurbaar domein, gericht op toerisme, roept vragen en overweging op. Wij beantwoorden de meest gestelde vragen. Ontdek wat de voordelen van dit bijzondere project zijn.

Thema's

Vraag en Antwoord

Moet ik kapitaal inbrengen?

Eerst en vooral moet u weten dat u, wanneer u in Your Nature investeert, net als wanneer u in elk ander onroerend goed zou investeren, een belegging doet. En dat u dus een bestaand kapitaal, ten minste voor een deel van de investering, belegt. Het aandeel aan eigen middelen en het aandeel aan geleend kapitaal zal dan ook volledig afhangen van uw persoonlijke situatie. Dit is een keuze die u in overleg  met uw bank dient te bepalen.

Als ik een lening wil nemen om de aankoop van mijn onroerend goed te financieren, kan de bank dan een hypotheek nemen op het vruchtgebruik?

Ja, want Your Nature NV zal een hypotheek op het vruchtgebruik vestigen, wat een aanzienlijk voordeel is bij dit soort constructies.

Kan de bank, in het kader van dezelfde lening, mijn rentevoet vanaf dit ogenblik blokkeren?

Ja, dat is mogelijk indien u een wederopname doet óf als u een hypotheek neemt op een ander onroerend goed van uw vermogen. Anders staat de Belgische wet “Wathelet” (hypothecair krediet) de banken niet toe om een rentevoet langer dan 4 maanden te blokkeren. Daarom bieden wij onze kandidaat-kopers de mogelijkheid om een financiering te vinden binnen 15 dagen vóór de ondertekening van de authentieke akte, om zich op die manier van de beste rentevoet te verzekeren.

Moet ik een voorschot betalen bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst?

Nee. Het hele bedrag wordt verschuldigd bij de ondertekening van de authentieke akte, dus vanaf het voorjaar van 2017. Daarvoor moet een onderhandse verkoopovereenkomst met verschillende opschortende clausules ondertekend worden. Het is deze overeenkomst die uw verbintenis om een goed in Your Nature te kopen concreet maakt, alvorens de verkoopakte en de akte van overdracht van vruchtgebruik worden afgesloten.

Moet ik btw betalen over het onroerend goed?

Nee, dat is nu precies het voordeel van de fiscale regeling die voor het project verkregen werd. Péronnes Invest prefinanciert namelijk de 21% btw op 97,5% van de waarde van het onroerend goed: u financiert slechts de waarde exclusief btw van uw aankoop. Bij de ondertekening van uw authentieke akte moet u dus alleen de btw (21%) vooruitbetalen op 2,5% van de waarde van het goed, bij wijze van naakte eigendom. U recupereert dit bedrag binnen zes maanden na de ondertekening.

Wat betekent “gewaarborgd rendement”?

Het rendement wordt gewaarborgd door de fiscale regeling (de door de Belgische staat aan Péronnes Invest verstrekte fiscale beslissing) die maakt dat wij verplicht zijn de waarde van het vruchtgebruik volledig terug te betalen. Het rendement wordt eveneens gewaarborgd door de algemene toeristische omzet van Your Nature NV.

Wordt de vergoeding van het vruchtgebruik geïndexeerd als huur?

Nee, het rendement van 5% wordt niet geïndexeerd als huur. In die zin gaat het om een terugbetaling van een schuldvordering in vruchtgebruik. De fiscale ruling in zeer duidelijk en voordelig voor de klant (volledige recuperatie van de btw): het bedrag van de terugbetaling van het vruchtgebruik mag niet verschillen van het bedrag dat werd verleend.

Vraag en Antwoord

U heeft het over een structuur van ‘palen op fundering’. Kunt u dit toelichten?

Het gaat om echte funderingen met eenzelfde sterkte en stevigheid als een betonnen fundering.

Het betreft een technische keuze, die even stevig is als de conventionele technieken, maar die duurzamer en milieuvriendelijker is. Bovendien worden de houten woningen ontworpen met stabiliteit in het achterhoofd.  Verder hebben studiebureaus, die in het kader van Your Nature werden ingeschakeld, de strengste normen nageleefd tijdens het realiseren van het ontwerp.

Wie betaalt de kosten in verband met mijn onroerend goed tijdens de periode van de overeenkomst?

Het is simpel: tijdens de hele periode van de overdracht van het vruchtgebruik tussen u en Péronnes Invest, betaalt u niets! Your Nature betaalt alle courante onderhoudskosten van uw onroerend goed en van de gemeenschappelijke ruimtes, de kosten voor het beheer van de mede-eigendom en alle fiscale lasten (belastingen, taksen, onroerende voorheffing …). Dit geldt eveneens voor alle schade die eventueel zou worden veroorzaakt. Zelfs in geval van overmacht (onweer) is Your Nature hiervoor verzekerd en neemt dus alles ten laste.

Bevinden de woningen van het domein Your Nature zich in een overstromingsgebied?

Nee. Zoals blijkt uit de officiële plannen, is de zone waar Your Nature aangelegd wordt nooit geregistreerd als een overstromingsgevoelig gebied.

Is het water nabij de Feuilles, de zogenaamde ‘rivier’, natuurlijk water of moet het aangelegd worden

Ten zuiden van het terrein is er natuurlijke waterwinning. Het hele domein wordt van het oosten naar het westen op natuurlijke wijze geïrrigeerd dankzij het hoogteverschil. Al het aanwezige water in het gebied wordt gekanaliseerd om de rivier te voeden, terwijl het natuurlijke hoogteverschil van het terrein de aanvoer van deze rivier regelt.

Vraag en Antwoord

Wanneer wordt de authentieke akte, het document dat de aankoop van mijn onroerend goed afrondt, ondertekend?

De authentieke akte en de akte van overdracht van vruchtgebruik worden ondertekend bij de realisatie van het park, vanaf april 2020. Op dat ogenblik dient u alle middelen beschikbaar te stellen via een bankcheque om zo het bedrag exclusief btw van het goed + 21% btw op de naakte eigendom (2,5% van de waarde van het goed exclusief btw) te financieren.

Moet ik me bij de oplevering van de woning laten vergezellen door een expert?

Dat is geen verplichting. Opdat het proces-verbaal van oplevering echter tegensprekelijk zou zijn, moet iedere partij (de koper, de algemene aannemer en de verkoper) aanwezig zijn bij de plaatsbeschrijving bij aanvang (meer algemeen “oplevering” genoemd) en bij de plaatsbeschrijving bij einde (aan het einde van de overdracht van vruchtgebruik). De voorwaarden zijn opgenomen in de onderhandse verkoopovereenkomst van Your Nature.

Vraag en Antwoord

Kunnen de vier verblijven uitgebreid worden voor mijn familieleden?

Ja, u kunt dit gebruik zonder problemen overdragen aan verwanten in de eerste graad (ouders, broers/zussen of kinderen).

Zal ik de verblijven absoluut in mijn eigen woning doorbrengen?

Niet noodzakelijk. Als koper heeft u toegang tot een speciaal intranetplatform met de reservatiegegevens van alle woningen met een gelijkwaardig niveau als van het domein dat u hebt gekocht: ideaal om uw verblijf naar eigen believen te plannen! Dit systeem is toegankelijk zodra de reservaties voor de desbetreffende periode geopend worden. Wanneer uw domein tijdens de door u gekozen periode niet beschikbaar is, wordt er een gelijkwaardig domein voorgesteld op andere data van een gelijkwaardige periode.

Vraag en Antwoord

Is er een parkreglement?

Er word een huishoudelijk reglement vastgesteld. Dit is van toepassing voor de eigenaars en de huurders en is beschikbaar bij aankomst van het verblijf.

Welke vervoermiddelen zijn er van de parking naar de woningen?

Laat alle stress en het lawaai achter op de parking en maak plaats voor elektrische mobiliteit! Op het landgoed vindt u namelijk alleen 100% elektrische voertuigen, uiteraard naast voetgangers, fietsers en ruiters (ieder op gemeenschappelijke- of op specifiek voor hen bestemde wegen). U bereik uw woning met kleine elektrische wagentjes, type ‘golfcaddy’.

Zijn huisdieren toegestaan?

Ja, huisdieren zijn toegestaan op het domein, maar met inachtneming van de regels van het huishoudelijk reglement, om iedereen rust en een aangenaam verblijf te garanderen.

Is het mogelijk om een woning te huren waar er geen dieren zijn?

Ja. Sommige woningen zijn niet toegankelijk voor dieren.

Zijn Your Nature en zijn woningen toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit?

Uiteraard, er werd bij het ontwerp van Your Nature van in het begin rekening gehouden met de toegankelijkheid van het domein en van de woningen, maar ook van de gemeenschappelijke infrastructuren, voor personen met beperkte mobiliteit.

Is er hout voor de open haard in de woning?

Ja, tijdens het winterseizoen wordt elke woning voorzien van een aanvangsvoorraad bij het begin van het verblijf, zowel voor de toeristen als voor de eigenaars tijdens hun vier gebruiksweken. Als deze voorraad op is, dan staat het iedereen vrij om in het park brandhout aan te schaffen. Er is namelijk een winkel die brandhout te koop aanbiedt.

Welke activiteiten zijn gratis? Is de toegang tot het zwembad gratis?

Tijdens hun vier gebruiksweken hebben de koper van een woning en alle personen die deel uitmaken van het verblijf gratis toegang tot het binnenzwembad. Als lid van de Investeerdersclub krijgt u kortingen van 15% op behandelingen in het wellnesscentrum, nautische en paardensportactiviteiten en fietsverhuur.

Heb ik buiten de gebruiksogenblikken van de woning toegang tot het landgoed om activiteiten te beoefenen of naar het restaurant te gaan?

Ja, absoluut, de eigenaars hebben toegang tot het domein. In uitzonderlijke omstandigheden (maximale bezettingsgraad bereikt) en gezien de veiligheidsvoorschriften die de exploitant nauwgezet moet naleven, kan de toegang beperkt worden.

Is er per woning een parkeerplaats voorzien?

Aangezien het park ontworpen is in een optiek van duurzaamheid worden er geen privévoertuigen toegelaten tot aan de woningen, maar alleen tot op de parking. De capaciteit (430 plaatsen) is gepland in functie van de maximale bezettingsgraad van de site en er worden geen plaatsen voorbehouden voor huurders of eigenaars. De gebruikers en hun bagage worden naar de woningen gebracht met elektrische wagentjes.

Mag ik mijn fietsen meenemen op de site?

Absoluut. Maar weet dat Your Nature sport- en ontspanningsmateriaal te huur aanbiedt op het domein, ook fietsen, om het leven van de gebruikers tijdens hun verblijf gemakkelijker te maken.

Mag ik in de meren zwemmen?

Ja, er zal in het meer van het domein een speciale zwemzone voorzien worden. Verder zal er een natuurlijk buitenzwembad aangelegd  worden in de buurt van het Atelier Nature et Découverte en van het binnenzwembad.

Als de woning naast de onze te koop is, kunnen we hiervan dan op de hoogte gebracht worden alvorens deze verkocht wordt aan “het grote publiek”?

Absoluut, als er naastliggend onroerend goed te koop is, dan zal Your Nature eerst zijn bestaande investeerders hiervan op de hoogte brengen, om hun de mogelijkheid te bieden een extra woning te kopen.

Welke garantie heeft de koper dat er geen grote wijzigingen aangebracht zullen worden in de bestemming van het onroerend goed dat te koop is?

Hij of zij krijgt deze garantie eenvoudigweg omdat het een wettelijke en contractuele verplichting van de vruchtgebruiker, in dit geval Your Nature, is om de bestemming van het goed als recreatieverblijf niet te wijzigen. En Your Nature is niet van plan de wet te overtreden!

Kan ik vissen op de site?

Ja, voor de liefhebbers zullen er op het domein speciale viszones voorzien worden.

Vraag en Antwoord

Mag ik mijn domein vóór het einde van de contractperiode verder verkopen?

Ja, dat is mogelijk. U bent vrij om uw domein op welk ogenblik tijdens deze periode vóór het einde van de contractperiode verder te verkopen.

Wat gebeurt er aan het einde van het contract (na 20 jaar)?

Het is heel simpel: u wordt opnieuw volle eigenaar van uw woning en uw aandeel in het terrein binnen de mede-eigendom. Your Nature garandeert u bovendien een erfdienstbaarheid van doorgang op heel het domein, om zo vrij toegang te hebben tot uw goed en tot de privé voorzieningen. Vanaf dat ogenblik zal het merendeel van de eigenaars waarschijnlijk een verhuurcontract met de exploitant ondertekenen. Er bestaan echter andere mogelijkheden, zoals het gebruik van het goed voor privédoeleinden, echter zonder dat een domiciliekeuze mogelijk is.

Hoe zit het na 20 jaar, bij de teruggave van het domein, met de staat van de woning en de gemeenschappelijke gedeeltes? Wanneer worden de herstellingen aan de binnenkant gepland?

Het eerste element van het antwoord betreft het ontwerp van de woningen zelf: dankzij tientallen jaren ervaring van de door Your Nature gekozen aannemers voor de houten constructie van de woningen en dankzij de gekozen behandeling van het hout, is de duurzaamheid van de woningen optimaal. Bovendien voorziet Your Nature het onroerend goed van regelmatig onderhoud om deze levensduur te behouden. Tot slot voorziet uw contract, wat de binnenafwerking van uw woning betreft, in twee volledige herstellingen, ten laste van Your Nature.

Maakt het meubilair deel uit van de aankoop van de woning?

Nee, de aankoop heeft per definitie alleen betrekking op het vastgoedgedeelte (waaronder het “vaste meubilair”, te weten de keuken en het sanitair). Het meubilair daarentegen wordt ter beschikking gesteld door de exploitant. Aan het einde van de 20 jaar kunnen de meubels van uw woning echter onder gunstige voorwaarden te koop aangeboden worden voor hun afgeschreven restwaarde.